Versicherung

Dla każdej osoby zameldowanej w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązke. Ubezpieczenie to musi być zgodne z prawem niemieckim.
Oferujemy Państwu bardzo korzystne ubezpieczenia zdrowotne już
od 67,57 €
* ubezpieczenie bez udziału własnego
* ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki (Pflegeversicherung)
* ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej
* tanie ubezpieczenie bez badania lekarskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz